Events

PHOTOSHOP за Архитектура и Дизайн :: Интензивен курс

Event date: 09 May 2016

Курсът има за цел да даде познания за обработка и създаване на висококачествени визуализации и графики изцяло и единствено в областта на архитектурата и дизайна.

Обучението ще премине стъпка по стъпка през процеса на изготвяне на основните видове презентативни материали – екстериорни и интериорни визуализации, разрези и фасади, графични елементи и схеми, презентационни табла.

Курсът е за начинаещи и е насочен, както за студенти, така и за професионалисти, желаещи да обогатят уменията си.

По време на курса ще бъдат разработени реални и различни по естество задачи, в които участниците да затвърдят уменията си.

Обучението ще обхване необходимите базови познания за работа с програмата, подготовката на файловете за печат или публикуване. Като основната цел е придобиване на способности за самостоятелна работа и изграждане на собствен стил за създаване на графичните материали.

ОСНОВНИ ТЕМИ:
✓ Работна среда, елементи и основни настройки.
✓ Правилна подготовка на файловете за работа.
✓ Създаване на собствени текстури и работа с тях.
✓ Създаване на собствени четки и работа с тях.
✓ Пост-обработка на екстериорни визуализации - добавяне на хора, растителност, осветление и текстури.
✓ Пост-обработка на интериорни визуализации – работа с осветлението и тесктури.
✓ Добавяне на ефекти.
✓ Работа с разрези, фасади и карти.
✓ Създаване на презентационни схеми, табла и албуми.
✓ Работа със слоеве, маски и „умни обекти“ (smart objects).
✓ Подготовка на файловете за печат и онлайн публикуване.
 Продължителността на целия курс е 2 седмици (9.05 - 20.05), което е равно на 22 учебни часа. Класовете ще се провеждат понеделник - сряда - петък от 18:30 до 21:00ч. 

След приключването на курса, участниците получават сертификат за покриването му. 
 Цена на курса: 200лв. (с ДДС)
Билети: Изисква се предварителна регистрация в мрежата на Eventbrite. Заплащането се извършва на място, в Beehive co-working space.*

* Ако в рамките на 7 дена от запазването на билета не бъде платена сумата, резервацията на билет се канселира. 

Линк за билети: https://www.eventbrite.com/e/photoshop-tickets-24808023466
Телефон за контакти: 0886/ 68 52 72

Check in Facebook: