Events

Безопасен интернет: част 2

Event date: 22 May 2016

Във втората лекция ще акцентираме над една сравнително нова тендеция: смартфоните и мобилните приложения и как те влияят на съвременното поколение от деца. До колко са полезни или опасни масово разпространените смартфони? Ще дадем примери за много приложения, които се използват масово, за техните опасности като присъстващите също ще имат възможност да споделят своят опит.

--------------------------------------------------------------------------
Проект “Безопасен интернет”, финансиран от дирекция “Превенции”, към община Варна, е онлайн базирана информационна кампания с включени към нея две интерактивни обучения насочени към родители на деца между 5 и 12 години. Целта е повишаване на родителската бдителност и умения по отношение на престоя на децата в интернет. Заложени са две интерактивни обучения на тема “родителски контрол в интернет”, включващо две лекции и десет видео урока, които показват как бързо и лесно да се инсталират различни безплатни софтуерни програми, които позволяват родителите да следят и да ограничават достъпа на подрастващите до определена информация в интернет пространството, която би била вредна за тях. Очакваните резултати от проекта са понижаването на риска от злоупотреба с лични данни, трафик на хора, интернет тормоз, намаляване на риска от следене, ограничаване на личната информация, която се споделя в интернет пространството. Повишаване на уменията за работа на родителите в него и информираността им относно заплахите, които виртуалната среда крие за техните деца, обучение на родителите за работа със специализиран софтуер за ограничаване на достъпа на децата до сайтове със зловредно съдържание.

Повече информация за проекта може да намерите на: http://www.safeinternet.eu/

ВХОД СВОБОДЕН

Check in Facebook: