Events

Безопасен интернет: част 1

Event date: 15 May 2016

В първата лекция ще запознаем публиката със това как се е променил през последните няколко години Интернет и как това влияе на подрастващите хора. Ще дадем примери за типични социални мрежи, портали и блогове, които децата използват и за опастностите, които присъстват тях и родителите трябва да ги знаят. Ще дадем много реални примери и истории, с които вероятно без знанието на родителите потчти всички деца и тийнеджъри се сблъскват в своят онлайн живот. 

--------------------------------------------------------------------------
Проект “Безопасен интернет”, финансиран от дирекция “Превенции”, към община Варна, е онлайн базирана информационна кампания с включени към нея две интерактивни обучения насочени към родители на деца между 5 и 12 години. Целта е повишаване на родителската бдителност и умения по отношение на престоя на децата в интернет. Заложени са две интерактивни обучения на тема “родителски контрол в интернет”, включващо две лекции и десет видео урока, които показват как бързо и лесно да се инсталират различни безплатни софтуерни програми, които позволяват родителите да следят и да ограничават достъпа на подрастващите до определена информация в интернет пространството, която би била вредна за тях. Очакваните резултати от проекта са понижаването на риска от злоупотреба с лични данни, трафик на хора, интернет тормоз, намаляване на риска от следене, ограничаване на личната информация, която се споделя в интернет пространството. Повишаване на уменията за работа на родителите в него и информираността им относно заплахите, които виртуалната среда крие за техните деца, обучение на родителите за работа със специализиран софтуер за ограничаване на достъпа на децата до сайтове със зловредно съдържание.

Повече информация за проекта може да намерите на: http://www.safeinternet.eu/

ВХОД СВОБОДЕН

Check in Facebook: