Lectors

Гергана Стоева

Лектор е Гергана Стоева. Тя е сертифициран по международната програма GCDF кариерен консултант в Кариерен център на Икономически университет - Варна, хоноруван асистент по дисциплина "Кариерно развитие" в ИУ-Варна. Гергана е лектор "Професионално ориентиране" и "Мотивационни обучения" за безработни лица към Агенция по заетостта и консултант - изпълнител по възлагане на маркетингови проучвания