Lectors

Радина Маринчева

Управител и собственик на "Земела агро" ЕООД. Член на Алумни на фондация " Заедно в час". Председател на УС на НПО "Step in future". В свободното си време се занимавам с преподаване на финансова грамотност на ученици. Смята, че достъпа до качествено образование е важна предпоставка за успешната реализация.