Lectors

Юлиян Сапунджиев

Юлиян има повече от 10 години технически опит като софтуерен разработчик с богат опит в разработването на софтуер под Windows с помощта на езиците C++, C# и платформата .NET. Той е съосновател на фирма Микродор ООД, която се занимава с разработването на CAD система за дизайн и изработка на облекло. Дълги години работи в областа на разработка на системи за текстиланата промишленост по проекти на едни от най развитите международни компании в областа. Започва да се занимава с езика C# и платформата .NET веднага след излизане на версия 2.0 и до ден днешен работи интензивно по проекти в областа на настолните, мобилни и уеб приложения. Ръководи проекта спечелил първо място на Startup Weekend Varna 2014, където отново залага на C# и .NET за изработката на начален прототип и развитие на идеята