Lectors

Християн Облаков

Той е роден на 15-ти март 1989 г. в гр. Варна. Завършва профил "История и цивилизация" при НГХНИ "Константин Преславски", а след това защитава юридическа диплома от Юридическия факултет на ВСУ "Черноризец Храбър". През 2009 г. издава първата си книга, посветена на арх. Дабко Дабков, с което дава начало на поредицата "Библиотека Варненски архитекти", в която понастоящем е съставил и издал шест книги. През 2010 г. открива и първата си историко-архитектурна изложба, посветена на годишнина от рождението на арх. Дабко Дабков. Зам.-председател е на Варненското Историко Архитектурно Дружество "Наследство" и член на Консултативния съвет по опазване на недвижимото културно наследство при кмета на Община Варна. Християн Облаков бе лектор по проекта Непознатото минало на Стара Варна