News

Иновация в действие

By Boyan Simeonov

Posted on 28 May 2016

Участвайте в безплатна академия „Иновация в действие“ в София за млади хора с интерес към

иновациите.

Инициативата „Иновация в действие“ цели да инвестира в млади хора в България като развива

техните знания и практически умения и ги подкрепя в създаването на иновативни проекти.

„Иновация в действие“ е проект на Солвей Соди в партньорство с Аурубис България.

В „Иновация в действие“ ще бъдат избрани да участват над 100 иновативни млади хора, които

имат желание да реализират устойчиви проекти в сферата на технологичните и социални

иновации, здравословния живот и безопасността.

„Иновация в действие“ се провежда едновременно в София и Варна, а участници от други градове

в страната ще имат възможност да се включат дистанционно чрез специални онлайн обучителни сесии.

Кандидатствайте за безплатно участие в „Иновация в действие“ като попълните теста за кариерни

мотиватори в областта на иновациите до 5 юни 2016г и получете вашия личен доклад с резултати.

Какво се случва в“Иновация в действие”?

Работилници: „Иновация в действие“ включва безплатна академия със серия от обучения, които

да дадат на участниците ценни умения и практични знания в сферата на иновациите, които да им

помогнат в тяхното лично и професионално развитие.

Разработване на собствени проекти: Участниците ще се срещнат и работят с лектори-практици и

бизнес ментори с цел подкрепа при разработване на собствените им идеи за иновативен проект.

Състезание “Иновация в действие”: Всеки един участник може да развие цялостен проект в

рамките на академията. Престижно жури ще оцени проектите и ще избере трима финалисти с най-

добри проекти, които ще получат специални образователни награди. Първа награда е лятна

програма на Solvay Brussels School of Economics and Management в Брюксел.

За повече информация, моля посетете сайта или Facebook страницата на „Иновация в действие“