News

Beehive прилага добрите практики на Торино във Варна

By Boyan Simeonov

Posted on 11 Feb 2016

Група от четирима представители на младежкия неправителствен сектор в Морската столица и двама на община Варна посети италианския град Торино. Торино е бил младежка столица през 2010г. и посещението е насочено към изграждане на дългосрочни партньорства с италиански организации, с които да се осъществи обмен на опит и добри практики, които да помогнат при укрепването на политиките за младежта на местно, национално и международно ниво.