Projects

Startup Europe Week

From: Friday, January 1, 2016

To: Saturday, February 6, 2016

Варна се включва в Европейската седмица на предприемачеството                                

Екипът на Beehive /Сдружение “Споделено работно място”, получи одобрението на Европейската комисия да бъде организатор и домакин на инициативата за град Варна.

На 06.02.2016г., от 10:00 до 17:00 часа, в Beehive Co-working Space/ул. Ген Колев 54, ет.6/, ще се проведе първото издание на Startup Europe Week. Инициативата на Европейската комисия предоставя възможност на ученици, студенти и Startup ентусиасти да се запознаят с предприемаческата екосистема в региона.  

По време на събитието, в рамките на 20-минутни панели, ще бъдат представени варненски организации и образователни учреждения, прилагащи иновативни подходи на работа и обучение. Те ще запознаят аудиторията с дейностите, чрез които подкрепят и насърчaват предприемачеството в региона.

Startup Europe Week се провежда в 40 страни и в над 200 градски центрове в цяла Европа. Събитието поставя акцент върху възможностите за развитие на местно ниво, чрез представяне на ресурсите в регионалните екосистеми.