Projects

Проект "Безопасен интернет"

From: Wednesday, April 1, 2015

To: Tuesday, June 30, 2015

Безплатни софтуерни програми предпазват децата в Интернет

Сдружение с нестопанска цел Beehive Co-working Space с подкрепата на Дирекция ”Превенции”-Община Варна провежда инициатива за повишаване на родителската бдителност по отношение на престоя на децата в Интернет. Проектът  “Безопасен интернет” е онлайн базирана информационна кампания за опасностите в Мрежата и възможностите за превенция. В рамките на инициативата ще бяха проведени безплатни интерактивни обучения на тема “Родителски контрол в Интернет”, включващи  две лекции и десет видео урока. Те показват нагледно как бързо и лесно могат да се инсталират различни безплатни софтуерни програми, които позволяват на родителите да следят и да контролират достъпа на подрастващите до сайтове с неподходящо съдържание в интернет пространството.

Цел  на инициативата е  понижаването на риска от злоупотреба с личните  данни, трафик на хора, интернет тормоз, намаляване на риска от следене и ограничаване на личната информация, която се споделя онлайн. Чрез повишаването на уменията за работа в Интернет и информираността на родителите за опасностите, които виртуалната среда крие за техните деца, се очаква да бъдат преодолени голяма част от заплахите в Мрежата.

На официалната страница на проекта “Безопасен интернет”: http://www.safeinternet.eu са публикувани информационни материали и списък с разнообразни софтуери за родителски контрол. Към тях са приложени и видео-лекции с инструкции за инсталиране и използване на безплатните програми.

Статистиката показва, че през 2014г. на Горещата линия в България-Web 112.net са постъпили 2 166 сигнала. В 93 от случаите са установени сайтове поместващи незаконно или вредно за непълнолетните съдържание или поведение. На второ място (53бр.) са сигналите за пропаганда и насилие срещу личността, следвани от 33 случая на сайтове съдържащи детска порнография. В резолюция, приета на 11 март, Европейският парламент призова за засилени мерки при разследване на сексуалните злоупотреби с деца в интернет, за преследване на извършителите, защита на непълнолетните и премахване на незаконното съдържание онлайн. Документът изтъква, че над 80% от жертвите са под 10-годишна възраст.

В резултат от проекта над 100 родители се запознаха с безплатните програми за родителски контрол в интернет

Близо 60 % от възрастните признават, че не са запознати с всички опасности, които дебнат децата им онлайн. Като най-голяма заплаха родителите определят насилието в интернет пространството. Това показват данните от проучване, проведено в рамките на инициативата “Безопасен интернет”, която се реализира от сдружение Beehive Co-working Space-Varna (Споделено работно място-Варна), с подкрепата на Дирекция ”Превенции”, Община Варна. 

Голям брой от посетителите на интерактивните обучения, признаха че нямат информация за най-актуалните социални мрежи и видео-чатове, които са особено популярни сред младежите. Част от тях споделят следното:

“По време на лекцията научих за много от опасностите, които застрашават децата. За някои от сайтовете, които са модерни сред малолетните дори не бях чувала. Изненадах се от нещата , които децата споделят като снимки и информация в интернет.”

.....

“Смятам, че има необходимост от целогодишна кампания, тъй като интернет се развива с часове и заплахите за децата и не само стават все повече и все по-опасни. Ние родителите не знаем за много от нещата, които децата правят в интернет. “

Проектът е реализиран през 2015г.