Projects

Непознатото минало на Стара Варна

From: Monday, March 16, 2015

To: Wednesday, May 20, 2015

Проектът „Непознатото минало на Стара Варна“ даде възможност на над 600 варненци и гости на града да се запознаят с емблематични събития и личности, оставили следа в развитието на морската столица. В рамките на един месец, през 2015г., бяха проведени  единадесет безплатни лекции и посещения на туристически обекти от ХІХ  и първата половина на ХХ в. Този период, наричан с романтичното название „Стара Варна”, крие в себе си безкрайно интересни истории, които определят развитието на града и основополагат богатото му културно-историческо наследство.

По време на инициативата бяха представени беседи обхващащи широк спектър от историята на града: „Предосвобожденска Варна”; „От Ориента към Европа”,; „Архитектурата на следосвобожденска Варна и нейните създатели”; „Войните за национално обединение. Следвоенната криза и нейното преодоляване”; „Варна – Царицата на Черно море”.

Възможността за посещение и обследване на част от обектите създаде предпоставка за по-голяма обществена ангажираност към опазването на културните ценности. Историческите турове отведоха посетителите:  „По стъпките на арх. Дабко Дабков”; „Храмовете на Варна“; „Хотелите на Стара Варна”; „Морската градина“; „Варна преди Освобождението“; „Стара Варна и чуждестранните дипломати”.

Основна цел на проекта “Непознатото минало на Стара Варна” е популяризиране на културно-историческото наследство чрез поднасяне на исторически факти, снимки и документи. Инициативата засяга темата за опазването  на паметниците на културата и се стреми да формира необходимото отношение на варненци към тяхната градска среда.

Проектът “Непознатото минало на Стара Варна” се реализира в патньорство между НПО – Beehive Co-working Space/ Споделено работно място, варненската софтуерна компания “158 ООД”, с финансовата подкрепа на Фонд “Култура”- Община Варна.

Инициативата на Beehive  за популяризиране на културното и историческо наследство на морския град, получи номинация в конкурса „Проект на годината 2015”.