Projects

Програмиране за всички

From: Saturday, May 16, 2015

To: Tuesday, June 30, 2015

29 младежи в неравностойно положение бяха обучени да програмират

     Инициативата “Програмиране за всички” даде възможност на 29 младежи, основна част, от които с двигателни увреждания, да бъдат обучени безплатно на основите на програмирането.  В рамките на два дни, IT-специалисти от Варна запознаха присъстващите с някои от най-популярните програмни езици.

         Проектът цели  младежи в неравностойно положение да се запознаят с някои от най-популярните програмни езици и провокира техния интерес за развитие в сферата, тъй като тя предлага добра перспектива за професионална реализация. Един от най- сериозните проблеми на хората с физически увреждания е намирането на работа и получаването на стабилен доход. От това зависи не само тяхната издръжка, но и интеграцията им в обществото. Проучвания на Сдружение "За теб" показват, че едва 2 % от работодателите в България биха наели хора с увреждания като причините, които изтъкват са труднодостъпната работна среда, както и ниската квалификация. Същевременно в IT-сферата има недостиг на кадри, а професията все по-често се практикува дистанционно (предлага възможност и за надомна работа). Според специалистите в бранша това, което е важно, за да си програмист е аналитичната и логаритмична мисъл, а не физическите ограничения.

     В резултат от инициативата, 85% от участниците, които никога не са програмирали посочват, че професията на IT-специалиста не би ги затруднила. 40% от тях смятат, че програмирането може да се превърне в тяхна основна работа. 30% от младежите с двигателни увреждания, социални институции, представители на малцинствените групи и обучаемите с ниски доходи посочват, че това може да бъде тяхна допълнителна работа, а 25% тяхно хоби. Най–голям интерес сред анкетираните са предизвикали лекциите по “Android” и “IOS”. Като най-полезни, участниците оценяват придобитите знания за работа с “Java” и “Android”. Освен за създаване на приложения за мобилни устройства, посочените от участниците езици, могат да се използват във всички сфери на програмното осигуряване - от програмиране на малки "умни" домашни устройства, през създаване на компютърни приложения (програми), до програмиране на сървъри и големи интернет сайтове (пример - пощата АБВ).

     Инициативата “Програмиране за всички” е част от програмата "Младежки дейности - 2015" към дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" на община Варна - Европейска младежка столица 2017. Организира се от неправителствените организации “Образование чрез роботика”, Beehive Co-working Space (Споделено работно място-Варна) и Сдружение "За теб".