Подхранване на пчели след зазимяването

Само естествената пчелна храна е истинска и пълноценна
Подхранване на пчели след зазимяването

Пчеларската практика е разнолика. Разнообразен подход се наблюдава и при първите подхранвания на пчелните семейства след тяхното зазимяване. Има пчелари, които още в първите по-топли дни на януари поставят твърда храна над зимното кълбо. 

Зазимяване на пчелните семейства става с най-малко 20 кг мед и 2-3 пити с прашец, разположени към центъра на гнездото. Над плътната преграда с малък отвор върху плодника преди зазимяването се поставя втори корпус, в който има пити с мед. Така се създават условия през пролетта пчелите да ги използват за подхранване. Съдържащият се в тях мед от три до шест кг е достатъчно количество за пълноценно подхранване след зимния покой. Наблюденията от последните години ни убеждават, че този начин на подхранване играе в голяма степен положителна роля за интензивното пролетно развитие на пчелните семейства.

Кои са факторите, убеждаващи ме в достоверността на направените изводи за ползата от този начин на подхранване?


Пчелите приемат пълноценна храна в подходящо за тях време от най-топлата част в кошера. Тя не е блокирана от охладените през нощта стени на пластмасовата хранилка. Само естествената пчелна храна е истинска и никакви изкуствени храни не могат пълноценно да я заместят. Отлагането й в близост до ранното пролетно пило способства за пълноценното му изхранване. Хранените с мед пчели винаги са по-дейни и събират повече мед. Избягва се загубата на пчели в съдбоносен за развитието на пчелното семейство период, предизвикана от контакта на пчелите със студения захарен сироп. Не се налага дразненето на пчелите, предизвикано от отваряне на кошера.

Ефективното управление на пчелните семейства изисква рационално подхранване след зимата. То в голяма степен съдейства за снижаване на себестойността на пчелните продукти, а най-активното средство за това е увеличаването на добивите от пчелните семейства.

При всички случаи на нарушаване на спокойствието в зазименото пчелно кълбо, пчелите стават по-активни: усилва се обмяната на веществата, рязко се увеличава температурата в гнездото, изостря се инстинктът за размножаване. Майката започва да снася яйца. Ранното яйцеснасяне на майката, стимулирано от зимното подхранване е абсолютно нежелателно. Такива семейства излизат от зимуването с физически слабо развити млади пчели!