Отчитаме ръст на дивите животни в Северозападна България

Пропорционално обаче расте и броят на едрите хищници.
Отчитаме ръст на дивите животни в Северозападна България

Броят на едрия дивеч в шест области у нас се е повишил значително. От Видин до Ловеч все повече стават благородните елени и лопатарите. Расте обаче и броят на едрите хищници. По последни данни в, все по-често се забелязват мечки, и то на места, където доскоро се смяташе, че са изчезнали.

Според последното преброяване в областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и частично - Ловешка и Софийска, има с 2 630 повече диви зайци спрямо миналата година.

Елените лопатар са с 81 повече, а благородните елени - със 164. Тази зима около хранилките идвали цели стада.

Чакалите също са с 1200 повече, докато вълците са с постоянна численост.

Все пак някои видове - като сърните, например, намаляват.

По-малко са и яребиците, и дребните хищници.