Увеличава се броя на бездомните кучета в страната

Тревожна тенденция: Ръст в броя на бездомните кучета по улиците у нас
Увеличава се броя на бездомните кучета в страната

През изминалата година броят на въведените данни в Интеграционната система на БАБХ - ВетИС за домашни и безстопанствени кучета в България запазва тенденция за увеличение. Това е показателно за засиления контрол на инспекторите от всички областни дирекции по безопасност на храните.

Това показват данните в приетия от кабинета "Отчет за изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България за периода януари-декември 2022 г."

В изпълнение на общинските програми за овладяване на популацията за миналата година са заловени 20 046 броя животни, от които 4 653 броя са осиновени. Процентът на осиновените кучета в България е най-висок в областите София-град, Перник, София област, Бургас, Велико Търново.

Домашни любимци с цел осиновяване са транспортирани най-често за Германия, Англия и Нидерландия.

Преброените безстопанствени кучета на територията на страната за миналата година са 35 020 броя. Преброяването им е извършено в съответствие с изискванията на Националната програма.

За същия период кастрираните, обработени и върнати по местата на залавяне животни са 13 183 броя, което е значително намаление с 16,7% в сравнение с 2021 г. и спад от 2,9% спрямо 2020 г.

Изоставянето на домашните любимци от техните стопани все още е често срещана практика, което е и причина за динамиката в популацията на безстопанствените кучета в страната.