Времето се постопли и орлето Илия отново тръгна на път

Преди два дни малката птичка прелетя над Израел, а днес обикаля над Ливан, като явно си дава малка почивка в търсене на храна.
Времето се постопли и орлето Илия отново тръгна на път
Източник: „Земите и горите на орела“

 Времето се постопли и орлето Илия отново тръгна на път. Преди два дни малката птичка прелетя над Израел, а днес обикаля над Ливан, като явно си дава малка почивка в търсене на храна. Орнитолозите от БДЗП продължават да следят с интерес миграцията на Илия, защото единствено този малък креслив орел през миналата година не се върна в България, а цяло лято обикаляше из азиатската част на Турция, като никъде не се задържа за по-дълго време.

Скоро ще разберем дали тази година най-големият пътешественик сред малките кресливи орли, с предавател по проект „Земите и горите на орела“ по програма LIFE на ЕС, ще си дойде в родината. 

Скален орел - описание, характеристики и местообитание

Припомняме ви, че Илия се излюпи през 2022 година в гнездо до добричкото село Александрия. Михаил Илиев от БДЗП даде име на орлето, като избра за покровител на малката птица пророк Илия, който за втора поредна година пази смелата птичка по пътя и до Африка и обратно.