Тема:

къдроглави пеликани

1 - 2 резултата от 2 общо

Подробна програма е публикувана на официалната интернет страницата на Дирекцията на парка

23 май 2023 | 08:20

Заповядайте на 18 януари 2023 г. (сряда) от 16.00 часа на укритието за наблюдение на птици на брега на Атанасовско езеро.

17 ян. 2023 | 13:09