Тема:

Зелени Балкани

1 - 5 резултата от 5 общо

Служители на Община Кубрат спасиха малък щъркел в безпомощно състояние, съобщават от общинската администрация.

31 юли 2023 | 12:00

Подробна програма е публикувана на официалната интернет страницата на Дирекцията на парка

23 май 2023 | 08:20

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Пловдив спаси екземпляр от вида "скален орел“ (Aquila chrysaetos).

15 фев. 2023 | 12:00

450 птици зимуват в Център "Зелени Балкани"

19 ян. 2023 | 12:00

Отпуснати средства за осигуряване на годишната издръжка за 2023 г. на „Зоопарк – Спасителен център“ – Варна

03 ян. 2023 | 15:00