Тема:

Зелени Балкани

1 - 5 резултата от 6 общо

Това са Малък корморан, Малък нирец, Зеленоножка и Белоока потапница, съобщиха от Регионалната инспекция по околна среда - Шумен.

25 ян. 2024 | 12:00

Служители на Община Кубрат спасиха малък щъркел в безпомощно състояние, съобщават от общинската администрация.

31 юли 2023 | 12:00

Подробна програма е публикувана на официалната интернет страницата на Дирекцията на парка

23 май 2023 | 08:20

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Пловдив спаси екземпляр от вида "скален орел“ (Aquila chrysaetos).

15 фев. 2023 | 12:00

450 птици зимуват в Център "Зелени Балкани"

19 ян. 2023 | 12:00