Скален орел спасиха на пътя Пловдив - Смолян

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Пловдив спаси екземпляр от вида "скален орел“ (Aquila chrysaetos).
Скален орел спасиха на пътя Пловдив - Смолян
/ Източник: plovdiv24.bg

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Пловдив спаси екземпляр от вида "скален орел“ (Aquila chrysaetos). Птицата е транспортирана до Спасителния център за диви животни в Стара Загора за лечение, където специалистите от СНЦ "Зелени Балкани“ вече са поели грижите за нея.

Предполага се, че орелът е претърпял инцидент, свързан с токов удар при кацане на електропровод. След възстановяването му, той ще бъде пуснат на свобода в района, където е намерен.

Спасителната акция бе предприета след получен сигнал на "зеления телефон“ на РИОСВ от гражданин. Той е намерил бедстващата птица в безпомощно състояние край пътя Пловдив – Смолян в района на Бачково, а екоекспертите реагираха незабавно.

Скалният орел е една от най-редките птици в България и по света. Той е сред най-едрите грабливи птици, срещащи се по нашите земи. Дължината на тялото му е 80-95 см, размахът на крилете – 195-220 см, а теглото – между 2,8 и 6,5 кг.

Птицата е уязвим за България вид, защитен от Закона за биологичното разнообразие и включен в Червената книга на България. По данни на Червената книга на България числеността на вида днес вероятно наброява 120-150 двойки. Заплахи за популацията на скалния орел са унищожаването на естествените местообитания, безпокойството по време на гнездене, бракониерството, отстрелът с цел препариране и отравянето му чрез незаконно поставяне на примамки за вълци, чакали и лисици.