Двойка черни лешояди загнезди в парк "Сините камъни"

За природозащитниците това е истинско събитие, защото двойката лешояди е първа за природния парк от близо 60 г. след като видът се счита за изчезнал в района
Двойка черни лешояди загнезди в парк "Сините камъни"
Източник: Зелени Балкани

Двойка черни лешояди загнезди в Природен парк "Сините камъни", съобщават с радост от "Зелени Балкани", организацията, работеща за опазването на редки видове и местообитания в България.

За природозащитниците това е истинско събитие, защото двойката лешояди е първа за природния парк от близо 60 г. след като видът се счита за изчезнал в района. 

Едната птица е се казва Крушуна (PVC пръстен - НН), кръстена от доброволец на организацията и дарител на средства за предавателя, но по-интересното е, че втората птица е от дивата популация, привлечена от лешоядите, които се пускат в парка. Двойката заела изкуствено гнездо, направено от Мирослав Енев, Фондация „Карталско гнездо“ - партньори и съмишленици на екоорганизацията.

Според "Зелени Балкани" това е доказателство, че нещата се случват и резултатът от 30-годишната работа и усилията на организацията и на ръководството на Парк "Сините камъни" да върнат изчезнали видове дават резултат.

Завръщането на черния лешояд в страната започна със загнездването през 2021 г. и се разви до 20 двойки тази година (резултат от работата на Зелени Балкани, Фонда за дивата флора и фауна, Дружество за защита на хищните птици). С тази двойка тези, които са снесли яйца, стават 11, а за такъв рядък вид всяко яйце е безценно и дава надежда за завръщането му в природата.

От "Зелени Балкани" призовават всички граждани от района на Сливен и туристи в парка да пазят лешоядите - животни от изключителна полза за природата и обществото и се надяват, че скоро ще успеят да върнат и символа на българската природозащита - брадатия лешояд. Последната птица вида е била убита именно в "Сините камъни".