През изминалата година през „Зоопарк – Спасителен център“ – Варна са преминали 60 животни

Отпуснати средства за осигуряване на годишната издръжка за 2023 г. на „Зоопарк – Спасителен център“ – Варна
През изминалата година през „Зоопарк – Спасителен център“ – Варна са преминали 60 животни
/ Източник: БТА

На свое  заседание Управителният съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) взе решение да бъдат отпуснати средства за осигуряване на годишната издръжка за 2023 г. на Спасителния център за диви животни в Стара Загора към "Зелени Балкани". Това информираха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Освен че подпомага усилията на страната да изпълнява задълженията си по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CIТES), центърът активно работи за опазване на защитените видове от българската фауна, като подпомага структурите на министерството в тяхната работа по прилагането на Закона за биологичното разнообразие, се посочва в информацията.

Всички български видове птици, нуждаещи се от лечение и възстановяване, се изпращат от Регионалната инспекция по околна среда в Спасителния център,

уточняват още от МОСВ. Оттам добавят също, че броят на сигналите и предписанията от страна на регионалните екоинспекции в страната непрекъснато се увеличава. Средногодишно в центъра постъпват повече от 2000 нуждаещи се от помощ диви животни. Повече от 40 на сто от тях се връщат успешно обратно в дивата природа. Между тях са и много видове с висок природозащитен статус като къдроглави и розови пеликани, червеногуши гъски, египетски и белоглави лешояди, скални царски орли, соколи, чапли, пеликани, щъркели и др., казват още от министерството.

Отпусната е също и безвъзмездна помощ за осигуряване на годишната издръжка на Общинско предприятие „Зоопарк – Спасителен център“ – Варна. Съгласно Закона за биологичното разнообразие, зоопаркът е определен да изпълнява функции на спасителен център за диви животни. Той е с по-малък капацитет в сравнение с центъра в Стара Загора.

Най-честите пациенти са птици, получили сериозни наранявания и последвало изтощение, травми от високоволтово електричество, силно опаразитяване, отравяне или попадане в петролни продукти и др. 


През изминалата година през „Зоопарк – Спасителен център“ – Варна са преминали 60 животни, между които влечуги, бозайници и птици. Успешно излекувани, рехабилитирани и освободени са 50 на сто от тях,

посочват още от МОСВ.

От министерството уведомяват още, че е взето решение изпълнителният директор на ПУДООС да предприеме необходимите действия за получаване правото на управление на имот - публична държавна собственост. Целта е да се осигури възможност на ПУДООС да се премести в собствена сграда. Към момента ведомството се помещава в офис сграда под наем, което е свързано с високи разходи за наем и невъзможност документацията да се архивира на място поради липса на подходящо пространство.