Тема:

Белодробен оток

1 - 2 резултата от 2 общо

Пироплазмозата се характеризира с изразена сезонност, съвпадаща с активирането на иксодовите паразитни кърлежи

27 юли 2023 | 09:03

Белодробният оток при котки се изразява в остър недостиг на кислород в организма.

23 юли 2023 | 08:00