Тема:

Увреждане на черния дроб (хепатопатия)

1 - 1 резултата от 1 общо

Пироплазмозата се характеризира с изразена сезонност, съвпадаща с активирането на иксодовите паразитни кърлежи

27 юли 2023 | 09:03