Тема:

Бързолети

1 - 2 резултата от 2 общо

Има много истории, приказки и дори легенди за тази птица

13 юни 2023 | 12:57

Интензификацията на селското стопанство е основната причина за драматичния спад на птиците в Европа.

21 май 2023 | 16:15