Агресивното развитие в земеделието и бетонът виновни за изчезването на птиците в Европа

Интензификацията на селското стопанство е основната причина за драматичния спад на птиците в Европа.
Агресивното развитие в земеделието и бетонът виновни за изчезването на птиците в Европа

Европейски учени разкриха в голямо проучване грандиозното изчезване на близо 20 милиона птици всяка година в Европа. Селското стопанство е посочено като главната причина за това, поради използването на пестициди, което засяга възпроизводството на птиците, пишат автори във френски издания.

Интензификацията на селското стопанство е основната причина за драматичния спад на птиците в Европа. Всяка година техният брой намалява средно с около 20 милиона. Това са изводите, които правят учените в своя доклад, въз основата на обработването на безпрецеденто голямо количество данни.

Много европейски учени, които публикуваха изследването си в американското списание PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), си сътрудничат в неговото изготвяне с цел да определят кои човешки дейности са отговорни за намаляването на птичите популации в Европа.

За целта те използват набор от данни, безпрецедентен по своя обхват: 37 години наблюдения, обхващащи 170 вида в 20 000 точки в 28 европейски страни.

„Констатирахме намаляване с една четвърт на видовете от 1980 г. насам. С други думи, 800 милиона екземпляра за 40 години, или средно 20 милиона на година. Това е системен и дълбок спад на птичата фауна в Европа“, обяснява Венсан Девиктор, координатор на изследването. 

Използването на пестициди и торове засяга оцеляването на птиците

Птиците живеещи в различни условия са засегнати по различен начин: броят на горските птици е намалял с 18%, на градските птици – с 28%, а на птиците в селскостопанските райони – с 57%.

Нашето заключение е, че интензификацията на селското стопанство, и по-специално използването на пестициди и торове, е основната причина за намаляването на популациите птици, особено на тези, които се хранят с безгръбначни

, пишат учените в своята статия.

Тези безгръбначни представляват „съществена част от хранителния режим на много птици, най-малкото поне през определени етапи от тяхното развитие„, посочват авторите.

Те имат ключово значение за 143 от 170-те изследвани вида по време на периода на размножаване. Намаляването на наличната храна има отрицателен ефект върху успеха на възпроизводствения процес, като променя поведението на родителите и като засяга оцеляването на пилетата. Спадът е особено впечатляващ при видове като сивата мухоловка (-63%) или известното домашно врабче (-64%).

Бетонните сгради-мастодонти и изчезването на насекомите в градовете

Освен селското стопанство, има и други фактори, свързани с човешката дейност, които също оказват влияние върху птичите популации, като се започне с изменението на климата.

Логично това засяга видовете, които предпочитат студа (40% спад), като върбовия синигер например, но не щади и топлолюбивите (18% спад).

И накрая, развитието на урбанизацията взема много жертви сред бързолетите и лястовиците.

Ние създаваме области, които са все по-враждебни, включително в градската среда. Много видове обичат да гнездят в пукнатини, да бъдат на места, където все още има насекоми в градската среда. С днешните методи на изграждане на бетонни мастодонти, съчетани с изчезването на насекомите, тя става все по-враждебна за тях.

, подчертава Венсан Девиктор.