Тема:

Грижи за животни и птици

1 - 5 резултата от 19 общо

Хирургичното лечение на животните се изисква не само в спешни случаи, когато терапията е безсилна, но и се извършва по план.

09 юни 2023 | 18:00

Интензификацията на селското стопанство е основната причина за драматичния спад на птиците в Европа.

21 май 2023 | 16:15

Пернатият спътник на човека

28 фев. 2023 | 12:00

Една малка птица, врабче, заема достойно място в природата и човек трябва само да я защити

28 фев. 2023 | 10:59

Полицаят от Колорадо улавя възхитителна среща с невъзмутимо бебе птиче на уединен планински път

24 фев. 2023 | 17:23