Тема:

PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences)

1 - 1 резултата от 1 общо

Интензификацията на селското стопанство е основната причина за драматичния спад на птиците в Европа.

21 май 2023 | 16:15